کر افتو سوار قاسم فاضلی

کُر اَفتو سوار

متن و ترجمه آهنگ کر افتو سوار از قاسم فاضلی

بزودی..