دل من خوار شدی

متن آهنگ دل من خوار شدی از قاسم فاضلی

دل من خار شدی بیکس و بی عار شدی

مثل شب تار شدی ای دل غافل ای دل غافل

دل من خورد شدی خسته و داغون شدی

زار و پریشون شدی ای دل غافل ای دل غافل

دل شب گرد من رنگ و رخ زرد من

پر غم و درد من آی دل غافل ای دل غافل

نه دلوم دلبری بی سر و همسری

چون گل پرپری آی دل غافل ای دل غافل

از همه سیر شدی خسته و پیر شدی