خواستگاری

متن آهنگ خواستگاری از قاسم فاضلی

هرچقد ناز کنی سر مو اثر نداره

ز ای دل پر غمم هیشکی خور نداره

دیه رو ولوم کن جا من دلوم نداری

دی وه دیندام نیو مکن ناله و زاری

دی ز تو خوشوم نیا تی مو میو دواره

دلوم خو وابوم جدا تی مو نیو دواره