کاظم قادری

کاظم قادری

کاظم قادری در روستای کتک توابع شیمبار به دنیا آمد و بعد از چند سال در کتک به مسجد سلیمان رفت و در آنجا ساکن شد.علاقه او به لهجه شیرین طایفه کتکی و عشق کاظم به موسیقی باعث شد که او یکی از خواننده های حاضر بختیاری باشد.