حس عجیبی به نگات داروم

متن و ترجمه آهنگ هحس عجیبی به نگات دارم از کاظم قادری

حس عجیبی به نگات دارم
عرض ارادت به تیهات دارم
نوکر برگُ لوُ دندونت
غلام زلفون پریشونت…